Слава ЗСУ!

Віримо у перемогу українського народу!

м. Київ, вул. Автозаводська 24, ТЦ «Brille»
м. Київ, вул. Борщагівська 154 а, ТЦ «Аркадія»
Пн.-Сб. с 1000 до 1900

Ця Політика конфіденційності, далі - Політика, діє стосовно обробки персональнихданих які може отримати Магазин кухонних меблів https://e-mebel.net.ua відфізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України таЗакону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р.№2297-VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС)2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR»)та іншого Європейського законодавства Про захист даних, спільно іменованенадалі – Законодавство. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.

Ця Політика конфіденційності розроблена для того, щоби розповісти Вам:

 • що таке персональні дані;
 • які Ваші персональні дані ми збираємо;
 • як і чому ми використовуємо їх;
 • кому ми передаємо Ваші персональні дані;
 • як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
 • як із нами зв'язатися й до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питаннящодо обробки Ваших

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов,зазначених у статті 6 GDPR, у тому числі, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
 • обробка необхідна в цілях надання Вам Послуг;
 • така обробка вимагається законодавством країни, у якій Ви перебуваєте.

Ми справді серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів,потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому ми прагнемозахищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністраціязобов'язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживанню вашимиперсональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Вашіперсональні дані із суворою відповідністю до вимог чинного законодавства івиключно в разі наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов'язані надавати нам персональні дані, але без певної інформаціїпро Вас ми не зможемо надати вам деякі наші послуги. У разі, якщо миконтролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для якихці персональні дані використовуються, Адміністрація є "контролеромперсональних даних" для цілей GDPR та іншого застосовного європейськогозаконодавства Про захист даних, а також "власником персональнихданих" у розумінні Закону.

1. Терміни та визначення

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

Особливі категорії персональних даних - це так звані "чутливі"персональні дані, які можуть завдати шкоди суб'єкту даних на роботі, унавчальному закладі, у середовищі проживання, або можуть призвести до йогодискримінації в суспільстві. Наприклад, це персональні дані, які містятьінформацію про расове походження, політичні або релігійні погляди, про членствов профспілках, про стан здоров'я, сексуальне життя, біометричні або генетичнідані. У термінології українського законодавства - це такі персональні дані,обробка яких несе особливий ризик для суб'єктів персональних даних;

Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, до якої належать персональнідані і яку за цими персональними даними можна ідентифікувати, або яку вже ідентифіковано;

Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас,нам) - Магазин кухонних меблів https://e-mebel.net.ua, юридична адреса: Україна04074 м. Київ, вул. Автозаводська 24; адреса фактичного місця знаходження тапоштова адреса: Україна 04074 м. Київ, вул. Автозаводська 24. Усі контакти врозділі Контакти;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких якзбирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення,використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення,знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних(автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних - дії щодо передачі відомостей про фізичнуособу за згодою суб'єкта персональних даних;

Використання персональних даних - будь-які дії володільця щодо обробки цихданих, дії щодо їхнього захисту, а також дії щодо надання часткового абоповного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язанихіз персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних данихчи відповідно до закону.;

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогупрямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

Користувач - суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа,яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах для покупки товарів абозамовлення послуги й зареєструвалася в інтернет магазині https://e-mebel.net.uaза допомогою мережі Інтернет;

Онлайн-сервіс - сервіс, який належить адміністрації й розташований заадресою https://e-mebel.net.ua і призначений для купівлі товарів та замовленняпослуг у м. Київ та Київській області;

Особистий кабінет -  розділонлайн-сервісу, доступ до якого Користувачем здійснюється після його реєстраціїв онлайн-сервісі https://e-mebel.net.ua та введення унікального логіна йпароля. Особистий кабінет містить персональні дані Користувача і призначенийдля перегляду й управління доступними функціональними можливостямионлайн-сервісу;

Реєстрація -  дії Користувача щодозаповнення та відправки реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які,у разі відсутності в Адміністрації заперечень щодо реєстрації, мають наслідкомнадання доступу в Особистий кабінет;

Авторизація - введення Користувачем свого логіна й пароля для входу у свійОсобистий кабінет в онлайн-сервіс;

Політика – ця політика конфіденційності, розміщена за адресоюhttps://e-mebel.net.ua/politika-konfidencialnosli-ukraina;

2. Загальні положення

2.1. Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можутьбути отримані нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Ця Політикапоширюється на персональні дані, отримані як до, так і після набуття чинностіцією Політикою.

2.2. Мета Політики полягає в доведенні до Вас, необхідної інформації, щонадає змогу оцінити, які персональні дані і з якими цілями обробляються нами,методи їхньої обробки й забезпечення безпеки.

2.3. Під час використання онлайн-сервісу, Ви, повідомивши Адміністраціїсвої персональні дані, у тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте своюзгоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.

2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов'язані припинитивикористовувати онлайн-сервіс.

2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктомперсональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди наобробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробкуперсональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав,зазначених у Законодавстві.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних,наданих Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. ОднакАдміністрація виходить із того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надаєдостовірні та достатні персональні дані й докладає всіх необхідних зусиль дляпідтримання таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в моментзбору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональнідані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), щоперсональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власниківперсональних даних і в рамках Законодавства.

2.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймаєна себе зобов'язання щодо інформування суб'єктів (їх представників),персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних,оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування, під час укладаннідоговору із суб'єктом персональних даних та / або під час отримання згоди натаку передачу, несе Користувач, який передав персональні дані.

2.9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимогЗакону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або єгромадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист данихЄС 2016/679 (далі - “GDPR”). Також законодавство інших країн може встановлюватидодаткові вимоги.

2.10. Ця Політика діє у відношенні до всієї інформації, яку Адміністраціяможе отримати про Користувача під час використання ним онлайн-сервісу, а такожу ході виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів із Користувачем.

2.11. Ця Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності занаслідки, що настали у зв'язку з обробкою ним персональних даних, у разі якщовін не несе відповідальності за подію, що спричинила настання таких наслідків.

Ви також погоджуєтеся з тим, що власник персональних даних має правонадавати доступ і передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-якихдодаткових повідомлень, виключно, якщо водночас не змінюється мета їхньоїобробки й тільки у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційностіта/або законодавством України.

Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформаціючерез Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осібмолодше 18 років. Батьки та опікуни мають постійно контролювати пов'язану з цимдіяльність своїх дітей.

3. Склад персональних даних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності і для виконання своїхзобов'язань обробляє персональні дані Користувача, надані їм під час реєстраціїна сайті https://e-mebel.net.ua і які зберігаються в особистому кабінеті.

3.2. До персональних даних Користувача відносяться: прізвище, ім'я, побатькові, адреса електронної пошти, номер мобільного / стаціонарного телефону,країна проживання, місце роботи, посада, дата народження.

Ми просимо Вас повідомляти тільки ті персональні дані, які необхідні длянадання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді наВаш спеціальний запит / претензію. Водночас, якщо Ви вирішите повідомити намдодаткові персональні дані, ми також можемо обробити їх із необхідним рівнемзахисту.

3.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональнихданих, які мають обов'язково надаватися під час використання онлайн-сервісу.Якщо певна інформація не відзначена Адміністрацією як обов'язкова, її наданняабо розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд

3.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації під час використанняонлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмногозабезпечення: IP-адреса, інформація про браузер і різновид операційної системипристрою, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, дата йчас доступу до онлайн-сервісу.

4. Підстави й мета обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

1)  Згода суб'єкта персональних данихна обробку його персональних даних Адміністрацією;;

2) укладення та виконання договору, однією зі сторін якої є суб'єктперсональних даних або який укладено на користь суб'єкта персональних, або дляздійснення заходів, що передують укладанню договору на вимогу суб'єктаперсональних;

3) необхідність виконання Адміністрацією вимог передбачених Законодавством.

4.2. Метою обробки персональних даних є:

здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавстваУкраїни і GDPR;

збору, зберігання й обробки персональних даних отриманих в онлайн-сервісів рамках Закону і GDPR;

для відправлення Користувачеві комерційних (маркетингових) повідомлень,які містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальніпропозиції, що стосуються послуг, які надаються адміністрацією за допомогоюонлайн-сервісу.

ідентифікація суб'єкта персональних даних під час використанняонлайн-сервісу;

зв'язок із суб'єктом персональних даних у разі необхідності, у тому числі,напрямок пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації тазапитів, реклами, а також обробка запитів суб'єкта персональних даних;

поліпшення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробканових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування;

поліпшення професійних навичок і кваліфікації користувача;

проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

виконання Адміністрацією договірних і інших зобов'язань перед Користувачемза угодами, укладеними між Адміністрацією та Користувачем або третіми особами вінтересах Користувача.

5. Основні принципи обробки персональних даних

5.1. Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основіпринципів:

5.1.1. Законності цілей і способів обробки персональних даних;

5.1.2. Сумлінності Адміністрації, як власника персональних даних,досягається через виконання вимог законодавства України щодо обробкиперсональних даних;

5.1.3. Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробкиперсональних даних;

5.1.4. Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідьвизначеним і заявленим під час збору персональних даних;

5.1.5. Відповідності переліку й обсягу оброблюваних персональних даних, атакож способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

5.1.6. Достовірність персональних даних, їхній достатності для цілейобробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових стосовно цілейобробки персональних даних;

5.1.7. Забезпечення під час обробки персональних даних точностіперсональних даних, їхньої достатності, а в необхідних випадках і актуальністьстосовно цілей обробки персональних даних.

5.1.8. Неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані,обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;

5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що надає змоги визначитисуб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їхньої обробки.

5.1.10. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення вразі досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цихцілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

5.1.11. Ми також маємо враховувати періоди, для яких нам, можливо, будепотрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичнихзобов'язань перед Вами або контролюючими органами.

5.1.12. Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які мивикористовуємо, або навіть можемо зробити ваші дані анонімними, щоби вонибільше не могли бути пов'язані з вами особисто. У цьому разі ми зможемовикористовувати цю інформацію зі статистичною або іншою метою без подальшогоповідомлення Вас, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

5.2. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією в статистичнихчи інших дослідницьких цілях за умови обов'язкового знеособлення персональнихданих.

5.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуютьсярасового чи етнічного походження, політичних, релігійних або світогляднихпереконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження докримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевогожиття, біометричних і генетичних даних.

5.4. Обробка персональних даних здійснюється здотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

6. Терміни обробки персональних даних

6.1. Терміни обробки персональних даних визначаються зважаючи на ціліобробки, але не довше ніж це визначено Законодавством.

6.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, маютьбути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберіганняперсональних даних здійснюється у формі, що надає змогу визначити суб'єктаперсональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональнихданих, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено Законом.Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення післядосягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей,якщо інше не передбачено Законом. Ми також маємо враховувати періоди, для якихнам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання нашихюридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до РегламентуЄС 261/2004).

6.3. Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які мивикористовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоби вонибільше не могли бути пов'язані з Вами особисто. У цьому випадку ми можемо використовуватицю інформацію без подальшого інформування Вас.

7. Коло осіб, допущених до обробки персональних даних із боку Адміністрації

7.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних данихдопущені тільки ті співробітники Адміністрації, на яких покладено такийобов'язок відповідно до їхніх службових (трудових) обов'язків. Доступ іншихспівробітників може бути надано виключно в передбачених Законом випадках.Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності й забезпеченнябезпеки персональних даних під час їхньої обробки.

7.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам утаких випадках:

- суб'єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;

- передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством урамках встановленої законодавством процедури. За такої умови доступ доперсональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особавідмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимогЗакону або не може їх забезпечити.

7.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третійособі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбаченозаконодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору,умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональнихданих.

7.4. Представники органів державної влади (у тому числі, контролюючих,наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональнихданих, оброблюваних адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеномузаконодавством.

8. Реалізація захисту персональних даних

8.1. Діяльність Адміністрації з обробки персональних даних в інформаційнихсистемах нерозривно пов'язана із захистом Адміністрацією конфіденційностіотриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2. Система захисту персональних даних включає в себе організаційні та(або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпекиперсональних даних і інформаційних технологій, що використовуються вінформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів із появоюнових технологій у разі потреби.

8.3. Обмін персональними даними під час їхньої обробки в інформаційнихсистемах здійснюється каналами зв'язку, захищеними технічними засобами захистуінформації.

8.4. Під час обробки персональних даних в інформаційних системахАдміністрацією забезпечуються:

 • проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованого доступу доперсональних даних та (або) передача їх особам, які не мають права доступу дотакої інформації;
 • своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;
 • недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональнихданих, у результаті якої може бути порушено їхнє функціонування;
 • можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих ізнищених унаслідок несанкціонованого доступу до них;
 • постійний контроль рівня захищеності персональних даних.

8.5. Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, завинятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або налаштуваннявикористовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритийобмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якимикористувачами мережі Інтернет.

8.6. Адміністрація реалізує такі вимоги Закону в галузі персональних даних:

 • вимоги конфіденційності персональних даних;
 • вимоги про забезпечення реалізації суб'єктом персональних даних своїх прав;
 • вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадкахі актуальність стосовно цілей обробки персональних даних (з прийняттям(забезпеченням прийняття) заходів із видалення або уточнення неповних абонеточних даних);
 • вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадковогодоступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання,поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенніперсональних даних;
 • інші вимоги Закону.

8.7. Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад і перелікзаходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов'язків,передбачених законодавством у галузі персональних даних від несанкціонованоїабо незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Миобробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна, або інформацію, якуВи за своєю згодою надасте ширше меж необхідної обробки. Крім цього, миналаштували всі інтерфейси Онлайн-сервісу й додатки для надання послуг так,щоби дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якоїможна відредагувати на свій розсуд. У разі передачі персональних данихдержавним органам ми завжди використовуємо найбільш безпечні й перевірені шляхипередачі таких даних.

8.8. Cookies та інші технології відстеження.

Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп'ютеріабо мобільних пристроях у момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Такимчином, сайт на час пам'ятатиме Ваші переваги й дії, які Ви виконали, у томучислі для того, щоби Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файлиcookies самі собою не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікуютьтільки комп'ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

Cookies та інші технології відстеження в нашому онлайн-сервісі можутьвикористовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатаціїонлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та іншітехнології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості таефективності наших послуг.

Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вонипрацюють, як ними управляти або як їх видалити, перейдіть наwww.allaboutcookies.org.

Повідомляємо Вам, що в настройках деяких інтернет-браузерів можна налаштуватизаборону cookies та інших технологій відстеження. За такої умови Ви маєтерозуміти, що якщо Ви вимкнете деякі файли cookies, функціональністьонлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі йогопереваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

9. Права суб'єкта персональних даних

9.1. Права суб'єктів персональних даних відповідно до законодавстваУкраїни:

9.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних,мету їхньої обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дативідповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крімвипадків, вста